Splátky

Pri nákupe do 1000 € Vám stačia len nižšie uvedené doklady

Potrebujete súrne vstavané skrine, interiérové dvere či iný nábytok na mieru a nemáte potrebnú hotovosť? V tomto prípade môžete u nás nakúpiť aj na splátky prostredníctvom splátkovej spoločnosti Quatro a to od 100 € do 5000 €.

Živnostník
  • občiansky preukaz,  prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
  • prípadne doklad potvrdzujúci výšku príjmu (potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné)
Zamestnaný občan
  • občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, služobný preukaz vojaka / policajta z povolania)
  • prípadne doklad potvrdzujúci výšku príjmu (kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme na tlačive QUATRO)
Dôchodca
  • občiansky preukaz, prípadne druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, služobný preukaz vojaka / policajta z povolania)
  • prípadne doklad potvrdzujúci výšku príjmu (aktuálne rozhodnutie / výmer o priznaní / zvýšení / znížení dôchodku alebo kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku)
Splátková kalkulačka

Pri posudzovaní klienta má spoločnosť QUATRO vyžiadať si ďalšie doklady.